altından

s. 用黄金制成的: Kılıç, hemen hemen üç parmak uzunluğundaydı, kabzası ve kını altındandı. 宝剑约有三指长, 剑柄和剑鞘是用黄金制成的。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • altından kalkamamak — 1) bir işi başaramamak, becerememek, üstesinden gelememek Bu işin altından kolay kolay kalkamaz. 2) mec. kendini savunamamak Altından kalkamayacağı suçlamalar ileri sürdüler …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • altından çapanoğlu çıkmak — girişilen işte başa dert olacak bir durumla karşılaşmak Kısa kesmekten yanaydı ama paraları uzatsa altından bir çapanoğlu çıkar mıydı? O. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • altından girip üstünden çıkmak — (bir servetin) malı, parayı düşüncesizce harcayıp tüketmek Babasından kalan servetin altından girip üstünden çıkmıştı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • el altından — zf. Gizlice ... el altından Anadolu ya silah kaçırtmak yollarını temin etmekteydi. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bıyık altından gülmek — birinin durumuna belli etmemeye çalışarak gülümsemek Çocuklar, şimdilik ele güne karşı onların ana, babası olmakla övünmemize bıyık altından gülmektedirler. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • saman altından su yürütmek — belli etmeden iş çevirmek, ortalığı karıştırmak Saman altından su yürüten, ürkek, kaypak görünüşlü insanoğlunu tanımışlığı var. Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • başının altından çıkmak — (bir şey birinin) birinin hilesiyle yapılmak Anlaşıldığına göre bu iş Saniye nin İstanbullu anasının başının altından çıkmıştı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • değirmen taşının altından diri çıkar — en ağır şartlarda bütün güçlükleri yener anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aba altından değnek (veya sopa) göstermek — 1) (bir kimseye) yumuşak görünmekle birlikte yine de başkalarının gözünü korkutmak 2) (bir kimseye) imalı bir biçimde tehdit etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir — kullanılan, işe yarayan değersiz şey, saklanan ve kullanılmayan çok değerli şeyden daha iyidir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • köprünün (veya köprülerin) altından çok su (veya sular) aktı (veya geçti) — zamanla şartlar çok değişti, eski durum kalmadı anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.